Analiza zdravja zaposlenih

Zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa izvede analizo zdravja zaposlenih, pri čemer lahko uporabi različne vire:

  • rezultate obdobnih pregledov,
  • podatke podjetja o bolniškem staležu,
  • podatke podjetja o poškodbah, o številu in razlogih za delovno invalidnost
  • podatke ekološkega, biološkega in epidemiološkega monitoringa,
  • podatke NIJZ o bolniškem staležu,
  • podatke iz anket in vprašalnikov,
  • podatke iz strokovnih publikacij in drugo.