Implementacija ukrepov

Načrtovanju sledi faza implementacije ukrepov v podjetju, kjer je lahko vloga specialista MDPŠ manj neposredna, odvisno od izbranih ukrepov.

Če je eden od ciljev npr. izboljšanje ergonomskih razmer delovnega mesta, je lahko vloga specialista MDPŠ pri tem edukacija članov skupine za zdravje s področja ergonomije dela in delovnega mesta ter patologije, ki izhaja iz neupoštevanja teh zakonitosti. Delodajalcu lahko svetuje na področju ergonomije pri načrtovanju delovnih procesov ipd.

Glede na izbrane aktivnosti je lahko SMDPŠ izvajalec izobraževanj s področja zdravja zaposlenih.