Izbira prioritetnih področij delovanja in določitev ciljev

Na podlagi analize se identificirajo pereča področja zdravja zaposlenih ter najverjetnejši vzroki (dejavniki tveganja).

Ugotovitve se predstavi vodstvu in skupini za zdravje, ki določi prioritetna področja, v katera bodo usmerjene aktivnosti promocije zdravja pri delu.