Načrtovanje ukrepov in aktivnosti

Izbranim ciljem sledi načrtovanje ukrepov, kjer se določijo konkretne aktivnosti in ukrepi promocije zdravja pri delu, metode dela, vloge posameznikov ter časovnica.