Priprava na PZD v podjetju

Za uspešnost aktivnosti PZD je ključna podpora vodstva delovne organizacije.

Specialist MDPŠ vodstvu predstavi podatke o zdravju zaposlenih ter argumente za pričetek aktivnosti PZD, ki pomagajo vodstvu razumeti koncept promocije zdravja pri delu ter njene koristi za podjetje in za zaposlene.

Glavni razlogi zaradi katerih se slovenska podjetja odločajo za vpeljavo aktivnosti PZD so:

  1. Bolj zdravi zaposleni
  2. Višja produktivnost zaposlenih
  3. Znižanje bolniškega staleža
  4. Bolj pripadni zaposleni
  5. Obvladovanje izziva staranja delovne sile
  6. Zakonska obveza
  7. Dobra praksa primerljivih podjetij
  8. Večji ugled podjetja
  9. Znižanje stroškov podjetja
  10. Večja konkurenčnost podjetja