Uporabna orodja strokovnjaki

Indeks delazmožnosti – Vprašalnik WAI (work ability index) nam pomaga pri oceni delazmožnosti delavca ali skupine delavcev ter načrtovanju nadaljnjih ukrepov za ohranitev ali izboljšanje delazmožnosti

WHP Toolbox – zbirka orodij za promocijo zdravja pri delu (ENWHP )

Workplace wellbeing tool – kalkulator stroškov slabega zdravja zaposlenih (UK GOV)

Britansko orodje za oceno stroškov slabega duševnega zdravja v podjetju

WHP quality check – preverite kvaliteto svojih aktivnosti promocije zdravja pri delu (ENWHP)

ITDS/OPSA (Družbenomedicinski inštitut SRC SAZU) – orodje za obvladovanje psihosocialnih obremenitev

Projekt SOS/orodje za oceno stopnje stresa