Uporabne povezave strokovnjaki

Organizacije

European network for workplace health promotion (ENWHP) – uradno evropsko združenje promocije zdravja pri delu.

Čili za delo – Klinični Inštitut za Medicino Dela, Prometa in Športa

Centers for Disease Control – WorkplaceHealth Promotion (USA)

Worker’s health education – izobraževalne vsebine s področja zdravja in varnosti pri delu

The International Association for Worksite Health Promotion (IAWHP)

Workplace Mental Health Promotion – Canadian mental health association


Uporabne vsebine


Luksemburška deklaracija o promociji zdravja pri delu.

Health, work and wellbeing – evidence and research – GOV.UK – Britanska stran, na kateri imajo shranjena orodja, primere dobre prakse ter poročila v zvezi z zdravjem na delovnem mestu

Fit for Work | Free return to work advice and support – vračanje na delo

Workplace Health Promotion – OSHwiki

Staranje delavcev (EU) – problematika staranja zaposlenih

Bolniški stalež | www.nijz.si

ProMenPol – priročnik za izdelavo načrta promocije duševnega zdravja na delovnem mestu

Projekt SOS (stres, odsotnost, stiska) – Vzpostavljanje in varovanje zdravega delovnega okolja kot ključ k uspešnosti podjetja

WPAI vprašalnik za oceno upada produktivnosti in aktivnosti zaposlenih

NIOSH: Stress at work

 

Zakonodaja s področja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, Ministrstvo za zdravje RS

 

Zdravje pri delu

Preprečevanje poklicnega raka (EU)